ELEWACJE I DUŻO WIĘCEJ...
PRACUJEMY DLA WYMAGAJĄCYCH!

Cennik

Cennik usług uzależniony jest od szeregu czynników, takich jak: rodzaj prac, ich wielkość, zróżnicowanie, warunki realizacji, zakres zadań, typ obiektu itp. Są to ceny ważniejszych usług. Mogą one podlegać indywidualnym negocjacjom. W przypadku zakresu prac nieujawnionych w cenniku zastosowanie mają średnie stawki "robocizny" określone w biuletynie "SEKOCENBUD" obowiązującym w danym półroczu.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT,a także kosztów materiałów, oprócz pozycji wyszczególnionych.